Välkommen till ”Studiepaket för stödjare”!

Detta studiepaket är en introduktion till Supported Education. Metoden syftar till att stödja studerande med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla en utbildningsplats.    

Studiepaketet riktar sig till dig som vill veta mer om Supported Education eller behöver stöd i det fortsatta arbetet tillsammans med studerande som upplever hinder i sin utbildningssituation. Supported Education kan användas på grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högskola/universitet där den studerandes mål är att vilja, välja, skaffa och behålla utbildning.

Informationsfilm om Supported Education (2:53 min).

Studiepaket för stödjare

Studiepaketet är uppdelat i fyra olika moment:

• Moment 1 Supported Education introduktion och förhållningssätt
• Moment 2 Bedöma beredskap
• Moment 3 Välja utbildning
• Moment 4 Skaffa och Behålla utbildning

Moment 1 är en teoretisk inledning med historik och allmän beskrivning av grunderna för Supported Education.
Beräknad tid ca 30 minuter

Moment 2, 3 och 4  är teori blandat med beskrivande tillämpningar. Momenten lämpar sig att läsa enskilt.
Beräknad tid ca 30 minuter per moment.

Fördjupning
I momenten finns uppgifter och material för den som önskar fördjupa sig ytterligare i Supported Education metoden. 
Moment 1 innehåller Reflektions/Diskussionsfrågor om förhållningssätt samt texter och förslag på litteratur att fördjupa sig i.
Moment 2, 3 och 4 innehåller Reflektions/diskussionsfrågor med elev/student nära exempel samt olika former av stödmaterial kopplade till respektive SEd fas. Stödmaterialen är utvecklade att passa i arbetet som stödjare/SEd-coach. 
Reflektions/Diskussionsfrågorna lämpar sig väl som gruppuppgifter
Beräknad tid: ca 45 minuter per moment.


Vill du fortsätta samarbete omkring Supported Education efter avslutad kurs?
Läs mer i menyn “Mer om Supported Education” .


Vill du hjälpa oss att bli bättre?
Efter avslutad kurs kan du delta i en utvärdering.
Välj menyalternativ “Utvärdering av studiepaket för stödjare” .


Allt stödmaterial som kan underlätta arbetet med Supported Education finns att hämta via menyalternativet “Hämta stödmaterial”