Nätverket för Supported Education 

Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga i psykisk ohälsa att klara studierna. På många håll har Supported Education (SEd) framstått som en intressant metod för återgång till studier. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi startat ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. SEd-nätverket välkomnar alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete. Vill du gå med? Läs mer på SECiSo.org!

Utbildning i Supported Education 

Finns intresse hos dig, din skola eller din hemkommun att fördjupa kunskapen om Supported Education-metoden? Kontakta Annika Bostedt, projektledare RSMH: annika.bostedt@rsmh.se

Handledning i Supported Education 

Finns intresse hos dig, din skola eller din hemkommun att få handledning i Supported Education-metoden? Kontakta Annika Bostedt, projektledare RSMH: annika.bostedt@rsmh.se